argaiv1435

Solucions

DSET ofereix els serveis d’enginyeria d’aplicacions integrals, de Control, Telegestió tècnica i automatització de processos en varis àmbits d'aplicació

La Telegestió permet el control continu i automatitzat del funcionament d'una instal·lació, assegurant les següents funcions: 


 • Adquisició, acondicionament i mesura de les dades.
 • Detecció, registre d'events i canvis d'estat.
 • Síntesi i presentació de les informacions.
 • Difusió dels estats i alarmes cap al manteniment a través de diferents mitjans (Internet, RTC, LS, X25, GSM).
 • Automatizació d'accions locals o distants.
 • Accions a distància amb telecomandament y telereglatge.


Sectors d'Aplicació


AIGUA I MEDI AMBIENT

Estacions de bombeig/captació

Plantes de depuració d'aigua potable

Plantes desaladores

Depòsits d'aigua

Estacions de presió

Xarxes de distribució d' aigua

Estacions meteorològiques.

Planta de tractament d'aigues Pluvials

Control de cabals

Estacions de qualitat de l'aigua

Qualitat de l'aigua dels rius

Pantans

INDUSTRIALS
  Enllumenat públic

  Micro-centrals hidro-elèctriques

  Grups electrògens

  SAI's

  Túnels

  Sanitaris públics

  Xarxes de distribució de gas

  Centrals telefòniques

  Emisors de radio-difusió

  Empreses d' alimentació, químiques Farmacèutiques

  Sals Blanques
CLIMATITZACIÓ
  Calefaccions a gas-oil o gas

  Calefaccions de biomasa

  Calefacció urbana

  Calefacció elèctrica per convecció o sòl radiant

  Auto control de calderes

  Calefacció a cogeneració

  Control de ventilo-convectors

  Incineració

  Centrals de climatizació

  Grups de fred

  Càmares frigorífiques
EDIFICIS
  Enllumenat

  Energia elèctrica

  Centrals de ventilació

  Alarma/intrusió

  Controls d'accessos

  Seguretat ascensors, parking

  Gestió de fluids (aigua, gas, tèrmica)

  Reg de jardines, fonts

  Piscines

 

DSET Parc Científic i Tecnològic de la UdG Edifici Giroemprèn Despatx A.2.16 C/ Pic de la Peguera, 15 17003, Girona, Spain. Telf/Fax: (+34) 972 104 177 - 972 183 289 dset@dset-solutions.com